W3D3

Med W3D3 skapas ordning och reda bland dokument, ärenden och handlingar och medvetandegör för hela kundens organisation vilken information som är aktuell, var den finns, hur den nås och vilka som äger åtkomst till informationen.

Idag använder sig kommuner, myndigheter och universitet av W3D3 för bland annat effektiv diarieföring, ärendehantering, dokumenthantering och e-arkivering. En paketerad utformning effektiviserar införandeprojektet och till W3D3 erbjuds ett brett spektrum av funktionella moduler som exempelvis mötes- och beslutshantering, ledarmotspublicering och Microsoft Office Addin för att nämna några.

Vill du ha mera information? Klicka här angående W3D3 och här angående moduler till W3D3!