Platina

Platina by Formpipe är en modern webbaserad ECM-produkt för effektiv och kvalitetssäkrad hantering av information.

Användare av produkten kommer från såväl privat som offentlig sektor, däribland myndigheter, landsting, produktions- och läkemedelsföretag där informationsspårbarhet och strukturella dokumentationsrutiner är av central betydelse. Platina är validerad enligt FDA och i enlighet med rådande ISO-standarder.

Platina levereras med färdiga moduler för t.ex. dokument-, ärende-, diarie- och registerhantering som därtill erbjuder oändliga integrationsmöjligheter.

Vill du ha mera information? Klicka här!