P1 Diarium

P1 Diarium har funnits under många år och är väl beprövat av stiftelser, statliga myndigheter och kommunala bolag.

Det är ett program för att hantera och diarieföra ärenden med tillhörande skriftväxlingar och dokument. Det fungerar både på Pc och Mac och kan köras av såväl enanvändare som i nätverk. P1 Diarium är ett diarieprogram i det mindre formatet som räcker till mycket väl för de flesta organisationer.