iipax permission

För att underlätta införandet av IT-stöd för övergripande informationshantering erbjuder iipax permission ett unikt ärendebegrepp som motsvarar de cirkulationsmappar som används i den traditionella pappersvärlden.

Det är ohanterligt att skicka lösa dokument, utdrag och formulär, vilka i stället bör samlas översiktligt i ärenden. Till ärenden kopplas också de processer som på effektivaste sätt genomför ärendet.