iipax archive

I och med allt större mängder elektronisk information ökar vikten av att kunna arkivera det elektroniska materialet.

De organisationer som har kommit långt i hanteringen av elektroniska dokument kanske till och med saknar pappers-original, vilket gör den elektroniska arkiveringen än mer central. iipax archive är konstruerat för stora, väl strukturerade och återsökbara arkiv.

Genom sitt stöd att anpassa sig till verksamheten och verksamhetssystemen är iipax archive en pålitlig partner i transformeringen mot en fullständigt elektronisk informationshantering.