ePub

ePub är vår modul för publicering och distribution av elektroniska handlingar.

Med hjälp av ePub kan dokument inom ett ärende distribueras inför ett sammanträde. Via ePub får mötedeltagarna tillgång till dokumenten på valfri läsplatta, dator eller smart telefon.

ePub ger möjlighet att föra noteringar på dokumenten. Noteringarna kan vara personliga eller delas inom en grupp mötesdeltagare.

Efter genomfört sammanträde kan protokoll och handlingar via ePub publiceras till en webplats på externweb eller intranät.