eFt

PACT Förteckningssystem, eFt, håller reda på organisationens alla inkommande och utgående handlingar.

Till varje handling kan ett eller flera elektroniska dokument knytas. Alla typer av dokument kan hanteras.

Handlingarna läggs in i elektroniska mappar som kan representera en viss typ av verksamhet, status, bevakningsorsak, ärenden eller annat enligt önskemål. Mapparna läggs upp efter behov. En handling kan tillhöra flera olika mappar. Återsökningen är enkel och effektiv.

En webbaserad rutin för sökning och läsning av förteckningsposter finns som tillval.

Förteckningssystemet kan även sättas upp för strukturerad dokumenthantering. Resultatet visas sedan i ett webbaserat menysystem som ger en enkel åtkomst till strategiska dokument.