eDia

PACT eDia används av organisationer med höga krav på diarieföringen.

Diariesystemet är aktorienterat. Valfritt antal skrivelser, beslut eller andra åtgärder kan registreras.
Möjlighet finns att även registrera fria skrivelser. D v s skrivelser som inte knyts till ett ärende. En sådan skrivelse kan senare knytas till ett ärende.

Till varje skrivelse eller beslut kan dokument knytas. Dokumenten kan vara originalfiler eller inscannade dokument. Dokumenten lagras i olika elektroniska arkiv.
Genom den dokumenthantering som finns i PACT kan ett upprättat dokument automatiskt knytas till ett visst förutbestämt ärende.

Framställning av standardbrev och andra dokument kan ske från PACT direkt till en definierad Word-mall.
Information från diariesystemet kan göras tillgängligt via internet eller intranät.