Add-Dokumenthantering

Add Dokumenthantering är en webbaserad lösning vilket ger samtliga användare tillgång till önskad information.

Den unika behörighetsstrukturen styr åtkomsten av dokument till grupper och roller eller vid behov ända ner på individnivå. Egendefinierade kopplingsregler styr vilka dokument som får skapas var.