Add-Diariehantering

Add Diariehantering gör det enkelt att både lägga till och att komma åt diarieärenden och diariehandlingar.

I diariehanteringsmodulen finns ett fördefinierat förändringsbart diarieflöde med möjlighet att lägga till in- och utpost eller andra diariehandlingar i Ms Office format, som PDF-dokument eller enbart som bifogade filer. Modulen innehåller även dynamiska listor över diarieärenden och diariehandlingar för tydlig översikt och struktur.