Adobe AEM Forms – Digital självservice

Ett dokumenthanteringssystem från Adobe som gör att du kan skapa formulär och dokument och bearbeta dem helt utan papper på ett effektivt och automatiskt sätt. Omvandla avancerade transaktioner till enkla digitala upplevelser när, var och hur du vill, på valfri enhet.

Erbjud mobilanpassade formulär och dokument som förenklar registreringar och minskar handläggningstiderna. Låt användare fylla i formulär med förifyllda fält, hjälptext och videor, responsiva gränssnitt och elektronisk signering.
Använd digitala processer för att minska det administrativa arbetet och antalet fel från dubbelt inmatade dataposter. Sammanfoga formulärdata och dokument med befintliga system och utveckla automatiserade arbetsflöden.

För mer information Klicka här!