flexiteBPMS

Med programvaran flexiteBPMS kan kunderna effektivisera och digitalisera sina verksamhetsprocesser.

Inga fler bortglömda ärenden, missuppfattningar eller otydliga ansvarsområden. Processmotorn i flexiteBPMS driver arbetsflödet framåt och ser till att uppgifter överförs till rätt resurs och färdigställs i tid. Svar levereras och inget faller mellan stolarna.

Vill du ha mera information? Klicka här!