ADVENIS

Behovet av att förse nyanlända invandrare med utbildning inom samhällsorientering ökar ständigt.

Systemet Advenis skapades på uppdrag från ett antal kommuner som ville frigöra tid för sina handläggare genom enklare administration av de allt fler deltagarna på utbildningarna. Kommunerna ville också ha möjlighet att samordna och koordinera verksamheten med grannkommunerna.

Med bakgrund av detta tog vi fram Advenis: ett verktyg som reducerar det administrativa arbetet till ett minimum och frigör tid för handläggare och koordinatorer.