BOKA

Administration av en fordonsflotta kräver planering, kontroll och uppföljning.

Boka är ett webbaserat resurshanteringssystem för fordon, utrustning, lokaler och tjänster med fokus på fordonsadministration & bilpooler. Applikationen gör det enkelt att hantera och följa upp varje fordon. BOKA har ett antal tilläggsmoduler med avancerade funktioner för bland annat lokalbokning, tjänster och resurser men också GPS-baserade fleet management funktioner. Rapportgeneratorn är unik och ger dig vad du önskar på sekunder.