Munkeby DocControl

GRUNDEN FÖR VÅR DOKUMENTSTYRNING

Ett enkelt system som ger dig en effektiv dokumentstyrning som når ut till de berörda i organisationen.

Munkeby DocControl kan i princip användas i alla sammanhang där du vill styra upp informationen och dokumenthanteringen. Information som lagras i Munkeby DocControl är tillgänglig utifrån de funktioner i er organisation som har behov av dem. Informationsstrukturen är dynamisk och förändras löpande till att passa era funktioner och er organisation samt dess ständiga anpassning till marknaden.

Process- eller funktionsansvariga kan lätt presentera den informationsmängd som behövs för sina medarbetare. Detta gör att den enskilda medarbetaren ser tydligt, och får direkt tillgång till, den information som behövs och den övriga informationen finns sökbar.

Vårt system står för:
• Dokumentstyrning
• Versionshantering
• Informationsspridning
• Bevakning
• Publicering
• Arkivering