Artvise ContactCenter

Artvise ContactCenter är marknadens modernaste IT-stöd för att hantera s.k. live-kanaler som t.ex. telefoni, chatt och strömmande media.

Med användarvänliga gränssnitt ger systemet medarbetare tillgång till relevanta funktioner och säkerställer att servicenivåer (SLA) uppfylls baserat på definierade processer. Med systemets kompletta uppsättning av telefonifunktioner och processverktyg kan alla behov av trafikfall uppfyllas och gör det möjligt att anpassa systemet över tid.