Artvise e-Tjänst

Artvise e-Tjänst är en komplett e-tjänsteplattform som gör det möjligt att skapa och hantera effektiva e-tjänster för att ge bättre service till medborgare, kunder, medarbetare och övriga intressenter samt även för att kunna effektivisera interna processer.

Artvise e-Tjänst levereras med ett administrations- och designverktyg som gör det möjligt att skapa egna e-tjänster men ger även tillgång till över 200 färdiga e-tjänster i en central e-tjänstekatalog. I Artvise e-Tjänst ingår även en medborgar- och kundportal vilket bl.a. gör det möjligt för medborgare/kund att följa sina ärenden.