iipax one

Ida Infront har tagit fram en helt ny produkt, iipax one. Produkten iipax one är designad utifrån användbarhet och mobilitet och erbjuder ett användarvänligt och modernt system för diarieföring och ärendehantering.

ETT NYTT SÄTT ATT ARBETA
iipax ones gränssnitt är pedagogiskt och användarvänligt, vilket sparar tid och ger en bättre överblick. I och med att information, ärenden och flöden kan visas som kort, blir det betydligt enklare att få en tydlig bild av aktuellt status och vad som behöver göras. Och alla jobbar i ett och samma system på valfri enhet, såsom surfplattor, mobiler och datorer. Alla funktioner finns dessutom tillgängliga, oavsett vilken enhet iipax one visas på och anpassas efter den skärmen. iipax one gör arbetet betydligt enklare. Med andra ord frigörs viktig tid till annat.

SMIDIGT PÅ ALLA ENHETER
Tack vare iipax ones nya gränssnitt används arbetsytan på ett bättre sätt med menyer och komponenter som anpassar sig efter hur just du vill arbeta. Det blir personligt och tydligt, oavsett om du jobbar via din surfplatta, mobil eller dator. Gränssnittet möjliggör en hel del ny funktionalitet, såsom olika sätt att se information. Ett exempel är tabeller som kan visas som enskilda objekt eller som en tidslinje, vilket underlättar på mindre enheter. iipax ones styrka är att systemet anpassar sig efter hur du vill ha det.

Vill du ha mera information? Klicka här!