Ciceron Integration Services

Ciceron Integration Services (CIS) är en integrationsplattform som uppfyller alla tänkbara krav på flexibilitet, skalbarhet och säkerhet, en lösning som passar för alla miljöer och krav, nu och i framtiden.

CIS är plattformsoberoende och erbjuder en arkitektur där integration kan hanteras som en lokal produkt, en distribuerad tjänst eller både och. En lösning som passar för alla typer av behov, oavsett om man vill hantera sina integrationer via en lokal plattform eller via ett koncept av distribuerade integrationstjänster.

Vill du ha mera information? Klicka här!