Assently API, Live ID, Point of Sale, Webbformulär, PDF, Webbkontor

Våra produkter inom E-legitimationshantering:

Assently API
För integrationer.

Assently Live ID
Identifiering av kunder via webb och telefon.

Assently Point of Sale
E-signering i butik och vid fältsäljning.

Assently Webbformulär
Istället för Office-dokument. Skapa webbformulär och skicka för e-signering.

Assently PDF
Fyll i, e-signera och skicka in på datorn eller i mobilen.

Assently Webbkontor
Skicka ut avtal för e-signering.