EDP VISION ÄRENDE

EDP Vision Ärende är utvecklat för snabb och smidig registrering av ärenden och händelser.

Använd färdiga standardrapporter, se nuvarande och kommande arbetsuppgifter direkt på startsidan och dra nytta av "bocka av"-funktionen för dina uppgifter. För att säkerställa Personuppgiftslagen PUL och de sekretesskrav som föreligger, är säkerheten hög i EDP Vision Ärende. Genom post- och registerbehörighet styrs rätt information till rätt person. En komplett nämnd- och möteshantering är integrerad i systemet och standardrapporter säkerställer ett enkelt uttag av nödvändiga rapporter. Innehåller även en komplett mall- och dokumenthantering. EDP Vision Ärende är vidareutvecklat från EDP Consults tidigare system EDP Diarium.

EDP Vision är en serie program som tillsammans bildar heltäckande it-lösningar inom ärende- och dokumenthantering för alla delar inom offentlig förvaltning, statliga verk och bolag. Programmen byggs på en basmodul som hanterar alla grundfunktioner i systemet. Den kompletteras med ett eller flera program för de verksamheter som ska hanteras. Det är därför enkelt att utöka med fler verksamheter och områden, allt eftersom behoven förändras.

GRUNDFUNKTIONER
• Diarieföring
• Dokumenthantering
• Sekretesshantering
• Beslut
• Direktregistrering från inkorg
• Sökning
• Ekonomi
• Adressböcker
• Integrerad nämnd- och möteshantering
• Personlig startsida
• Historik
• Tidsredovisning
• Gallring och aktrensning
• Massutskick
• Remisser
• Bevakning

Vill du ha mera information? Klicka här!