Informationsanalys

Det finns så mycket information där ute, och detta är egentligen problemet i dag. Utmaningen ligger i hur man skapar intelligens av informationen.
Analys ändras från transaktionsbaserade strukturerade data till interaktiv och ostrukturerad information. I dag har vi relativt god insikt i vad kunder och medborgare gör, men vad tycker de om oss?