Business Process Management

BPM området tillhandahåller lösningar som kan hjälpa din organisation:
• Optimera verksamheten med realtidsinsyn i pågående arbete genom löpande uppföljning och analysprocesser.
• Accelerera genomförandet av uppgifter genom robusta samarbetsfunktioner.
• Hantera förändring säkert med intuitiv styrning.
• Leverera mer värde till kunduppdrag genom att utöka affärsprocesser mobilt.
• Få kontinuerlig inblick i verksamheten genom oavbruten integration av affärsprocesser med kärnaffärssystem.