Advanced Case Management

Med ACM kan man i ett gränssnitt presentera all den information som behövs för att fatta beslut på olika nivåer i organisationen.
Inte nog med det, här kan man också bygga in beslutsstöd för affärsregler, monitorera ärendeflöden, simulera processändringar och göra analyser av såväl innehåll som processer.