Enterprise Content Management

Enterprise Content Management (ECM) är i dag ett väl etablerat begrepp för att koppla den information som ingår i en verksamhet med dess processer – såväl kärnprocesser som stödprocesser – för att nå bättre beslut snabbare.
Därför omfattar begreppet allt från hur information skapas/fångas till hur den hanteras, arkiveras, publiceras och slutligen gallras bort.