Evolution

Informations- och dokumenthanteringssystemet Evolution är en ECM-lösning med fullständigt stöd för dokument- och ärendehantering, diarieföring och digital möteshantering. Dessutom finns ett stort utbud av tilläggsmoduler för att stödja specifika arbetsprocesser.

Evolution är utvecklat för att ha en låg inlärningströskel och en god och intuitiv interaktion, detta underlättar handhavande och främjar igenkännande framför ihågkommande. Mycket tid har lagts på att skapa tydliga och användbara gränssnitt som främjar möjligheten till överblick, sökning och flexibel hantering av dokument och information.

Användargränssnittet anpassas enkelt efter organisationens behov och varje användare når precis den information som är relevant. Med arbetsflikar kan användaren ha flera olika ärenden, uppgifter, bevakningar etc. öppet samtidigt. Evolution har dessutom fullt stöd för drag-och-släpp, både inom systemet och till och från systemet.

Evolution används ofta fullt integrerat med e-tjänster och andra verksamhetssystem eller som informationsbärare för publicering av dokumentation på webben.

Om Evolution ska användas för diarieföring och upprätthållande av offentlighetsprincipen finns all nödvändig funktionalitet för detta i systemet. Lösningarna bygger på över 30 års erfarenhet av att leverera diarie- och ärendehanteringssystem till offentlig sektor.