RegitArt/RiwArt Konstinventariesystem

RegitArt har unika funktioner som gör att användaren kan hantera större volymer av konstverk som ska registreras, flyttas, inventeras, sammanställas för utlåning eller ramning.

RegitArt ger en fullgod dokumentation av hanteringen i form historik på varje genomfört moment. Funktioner i RegitArt eliminerar risken för felinskrivningar som ofta kan uppstå om varje konstverks status uppdateras manuellt. RegitArt är ett webbaserat inventariesystem för konstverk som på ett enkelt sätt kan byggas ut efter behov.

• Inköp och uppmärkning av konstverk
• Inventering, förändring och flytt kan ske närsomhelt på flera olika sätt i systemet.
• Utlåning och renovering av konstverk kan följas och påminnas med mail eller sms.
• Svinn, stöld och skada hanteras och dokumenteras enkelt i systemet.
• Utrangering

Vill du ha mera information? Klicka här!