INFORMATIONSFÖRSÖRJNING

Detta ramavtalsområde är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014.
Ramavtalen omfattar programvaror, tjänster och konsulttjänster som i första hand stödjer myndigheters e-förvaltningsarbete. Ramavtalen innehåller tre huvudsakliga områden: kontaktstödjande-, verksamhetsstödjande- och infrastrukturella programvaror och tjänster.

Användningsområden inom Informationsförsörjning är extern webbplats, diarium, ärendehantering, dokumenthantering, e-arkiv, webbaserade e-tjänster (inklusive identifiering och elektroniska underskrifter med e-legitimation), workflow, sökmotorer, meddelandeväxel samt spridnings- och hämtningssystem (SHS).

För mer information se Kammarkollegiets hemsida om ramavtalet avropa.se