Finansinspektionen köper ärendehanteringssystemet Platina

Chas har tillsammans med partnerbolaget Sigma IT Consulting Sweden AB vunnit ett avrop som Finansinspektionen har gjort avseende licenser, underhåll, support och utveckling av Platina.

Syftet med avropet var att Finansinspektionen ska vidmakthålla sin befintliga Platinamiljö. FI har 450 licenser och de förväntas sannolikt öka med 100 licenser i takt med att FI:s verksamhet ökar.

Avtalet avser behov av underhåll, supporttjänst, utveckling och anpassning samt uppgraderingar och löper på i upp till fyra år, d.v.s. som längst tom 2020-09-14.