Nytt dokument- och ärendehanteringssystem till Bollnäs kommun

Bollnäs kommun avropade installation, support och underhåll av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem.

Chas lämnade anbud tillsammans med partnerbolaget Visma Consulting AB och deras system Ciceron. Förutom systemet innefattar uppdraget utbildning och introduktion av kommunens personal. Tillsammans vann vi uppdraget som kommer att vara i driftsättning vid årsskiftet 2016-2017.