Ny extern webbplats till Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet efterfrågade en ny extern webbplats med höga krav på tillgänglighet och användarvänlighet.

I och med organisatoriska förändringar krävdes en helt ny extern webbplats. Utöver detta hade de också behov av att anpassa och utveckla Myndigheten för delaktighets digitala närvaro ytterligare för att möta verksamhetens behov och stödja myndighetens uppdrag i att följa och stödja funktionshinderpolitiken.

Tillsammans med partnerbolaget InUse lämnade Chas in det vinnande förslaget. Hösten 2016 påbörjas arbetet med att skapa en digital strategi, ny grafik och helt nya gränssnitt på den nya externa webbplatsen.