Chas leverar iipax licens till Försäkringskassan

Försäkringskassan efterfrågade i juni 2016 en licens på iipax Communication.

”Försäkringskassan externa integrationsplattform iipax Communication stödjer i nuläget flera typer av linjeprotokoll. Behovet av flera typer av linjeprotokoll beror på att Försäkringskassan har ett omfattande behov att utbyta information med ett stort antal organisationer. I nuläget hanterar den externa integrationsplattformen över 280 miljoner meddelanden per år och väntas öka de kommande åren.”

Tillsammans med partnerbolaget Ida Infront lämnade Chas in ett attraktivt anbud med föreslagen lösning som Försäkringskassan ansåg vara den mest prisvärda. Under sommaren 2016 påbörjades arbetet som sedan dess har fortlöpt.