Sogeti

Sogeti är en ledande leverantör av IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. Vår heltäckande tjänsteportfölj innebär att vi kan erbjuda lösningar inom Test, Business Intelligence, Digitala kanaler, Cloud, Cyber Security och mycket mer. 

Sogeti samlar mer än 20 000 yrkesverksamma i 15 länder. 1150 stycken av dessa finns i Sverige utspridda på våra 21 kontor, från Malmö i söder till Luleå i norr - För oss är det viktigt att finnas nära kunden både i arbetsprocessen och geografiskt.

Med över 300 experter är Digitala kanaler ett av Sogetis mest prioriterade områden och vi levererar lösningar inom digital strategi, webb, mobilitet och IoT. Vi arbetar agilt och innovativt i nära samarbete med våra kunder inom alla faser – från strategi och affärsutveckling, koncept & design till utveckling, test och drift.

Inom systemutveckling har vi extra mycket kompetens inom Episerver och Sharepoint med högsta partnerskapsnivå hos både Microsoft och Episerver. Totalt har Sogeti i Sverige levererat över 250 projekt baserade på Episerver och 200 projekt baserade på SharePoint.