Formpipe Software AB

Formpipe är den ledande leverantören av produkter för dokument- och ärendehantering och system för bevarande mot det offentliga Sverige.

Med produkter för e-arkiv, diarieföring, dokumenthantering, ärendehantering, workflow och digital möteshantering tillgodoses behov från kommuner, landsting och myndigheter.