Northern

Northern är ett svenskt mjukvaruföretag specialiserat på hantering av användargenererade datamängder.

Den egenutvecklade mjukvarulösningen, NSS, används av ett flertal svenska kommuner. Northern förespråkar en användar- och datacentrerad utgångspunkt för att skapa kontroll över dessa ostrukturerade datamängder – en utgångspunkt som Northern tillämpar genomgripande över olika hårdvaruplattformar, geografiska siter, datakällor och filformat.

Det finns mycket att hämta på vår svenska hemsida som riktar sig mot kommuner: www.northern.net/kommunportalen

Se även vår broschyr!