NetRelations

NetRelations är en digital byrå och helhetsleverantör av webbplatser, e-handel, intranät och digitala tjänster.

Vi erbjuder tjänster som omfattar allt från strategi och behovsanalys till formgivning, gränssnittsutveckling, systemutveckling och integration – hela tiden med kundens affärsnytta och användarens upplevelse i centrum. Vi har även en omfattande förvaltningsverksamhet där vi på ett strategiskt sätt vidareutvecklar lösningar.

NetRelations har gedigen kompetens inom systemutveckling på SharePoint och EPiServer. Vi är Gold Partner till Microsoft inom Collaboration och Content och sedan många år Premium Solution Partner till EPiServer.

För en sammanfattning av de lösningar och tjänster som vi erbjuder Klicka här!