Ontrax AB

VÅR AFFÄRSIDÉ:
Vi hjälper våra kunder att förstärka sina affärspositioner genom högkvalitativa konsulttjänster där vi verkar som kompetenskonsulter inom informationsteknologi. Detta genom att erbjuda ett komplett sortiment av kvalificerade konsulttjänster inom management och IT, företagets begrepp på detta är kompetenskonsulter.

VÅRA SPECIALISTOMRÅDEN:
Systemutveckling, Arkitektur, Kravledning, Testledning, Projektledning, Management samt Verksamhetsarkitektur.