inUse Experience AB

Vi är passionerade experter på samspelet mellan mänskligt beteende och digital design.

Kombinationen är unik och gör det möjligt för oss att hjälpa er att omsätta era strategier till innovativa digitala produkter/tjänster och till affärsmodeller som både kunder och anställda älskar. Och vi gör det på ett sätt som inte bara gör skillnad för affärerna utan också bidrar till långsiktig hållbarhet.

När det gäller att öka lönsamhet och förändra mänskliga beteenden med hjälp av digitala lösningar finns det nämligen en faktor som mer än alla andra avgör om man ska lyckas: användarupplevelsen. Hur ditt företag drar största möjliga nytta av den digitala förändringen är därmed självklart en ledningsfråga. Lönsamhet, effektivisering och måluppfyllelse blir ju verklighet bara om era kunder faktiskt använder produkterna/tjänsterna och om medarbetarna verkligen utnyttjar de interna IT-systemen.

Vi kan hjälpa till med digital strategi, Customer Journey mapping, interaktionsdesign, UX, användningstester, expertutvärderingar, visuell design och front-end utveckling. Ibland sitter vi på heltid hos våra kunder, ibland jobbar vi i projekt på vårt eget kontor.

EFFEKTSTYRNING
Effektstyrning® är inUse egen arbetsmetod. Med den ser vi till att projekt styr mot verksamhetsnyttan och att produkten som skapas efter användarnas beteenden och behov blir behaglig att använda.
Med Effektstyrning utgår vi från målen istället för en omfattande kravlista. Beslut bygger då på kunskaper om hur målen för projektet, och affärsnyttan det ska ge, kan nås. Att prioritera eller välja bort blir med ens lätt. inUse har genom åren genomfört cirka 500 olika effektkartläggningar.