Visma Consulting AB

Vismas skapar möjligheter för en digital offentlig sektor i världsklass.

Du ska kunna lägga kraften på servicen till medborgare, företag och medarbetare. Vi kan ge dig effektiva verktyg för dokument- och ärendehantering, e-arkiv, säker inloggning och e-underskrift. Vi bygger e-tjänster, appar och webbar som gör det enkelt att ha kontakt med din kommun eller myndighet.