Comprima Software AB

Comprima skapar och marknadsför innovativa digitala informations- och arkivlösningar för större organisationer och myndigheter. Våra lösningar möjliggör enkel informationshantering i komplexa strukturer.

VISION
Våra produkter skall bidra till ett funktionellt e-samhälle. Produkterna effektiviserar och förenklar informationshantering för såväl användare som slutkonsumenter. Vi skapar resursoptimerade lösningar som spar tid och minskar negativ miljöpåverkan.
Rätt information i rätt tid till rätt person - enkelt.

Vill du ha mera information? Klicka här!