Nemo-Q

Nemo-Q international AB har i många år arbetat med kösystem, kundflödeshantering, Digital Signage och bokningssystem. Vi har kunder som Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen, Kronofogden, Pensionsmyndigheten samt Landsting och Kommuner.

Gällande den privata sektorn har vi tusentals installationer inom Butik, Bank, Transport, Apotek, Vård, Logistik etc.
Våra mest relevanta tjänster är:
- Kösystem
- Bokningssystem / Besökssystem
- Statistik- och analyseringsverktyg

I dagsläget bygger vår affärsmodell på att ha centraliserade system som samlar all relevant data och funktionalitet på en central plats inom kundens egen organisation. Den centrala informationen används för övervakning och distribution av organisationens resurser.

Givetvis kan dessa system även köras lokalt med samma funktionalitet. En stor styrka är att våra produkter kan byggas samman vilket innebär att en kund som har flera av våra lösningar kan använda sig av samma kiosk (pekskärm, skrivare, styrenhet). Som medborgare kan man via våra system planera sina besök hos myndigheter och verksamheter för att minimera belastning, stress och negativa attityder gentemot dem i syfte av att skapa ett mer strömlinjeformat samhällsflöde.