ArkivIT

ArkivIT har arbetat med e-förvaltningsfrågor i många år och vi är experter inom digital arkiv- och informationshantering. Som oberoende konsultföretag är vår uppgift att leverera långsiktiga lösningar inom e-förvaltning och e-arkiv utifrån kundens behov. Vi är drygt 20 medarbetare med bakgrund som arkivarier, verksamhetsanalytiker, systemutvecklare och projektledare.

ArkivIT har arbetat med e-förvaltningsfrågor i många år och vi är experter inom digital arkiv- och informationshantering.

Som oberoende konsultföretag är vår uppgift att leverera långsiktiga lösningar inom e-förvaltning och e-arkiv utifrån kundens behov. Vi är drygt 20 medarbetare med bakgrund som arkivarier, verksamhetsanalytiker, systemutvecklare och projektledare.

Våra arkivkonsulter kan bistå er i ert arbete med arkiv- och dokumenthantering både strategiskt genom projektledning och operativt genom sedvanligt arkivarbete. ArkivIT erbjuder kompletta lösningar eller enskilda punktinsatser där ni behöver vår specialistkompetens.
Vi har erfarenhet och bakgrund från arkivfrågor vid myndigheter och företag och förstår arbetets komplexa sidor.

Vi hjälper er med:
· Förstudier och utredningsarbete (exv. vid införande av e-arkiv)
· Processbaserad informationsredovisning
· Dokumenthanteringsplaner
· Diarieföring/registratur
· Strategi för bevarande
· Ordna och förteckna
· Gallringsutredningar/gallring

INFORMATIONSSÄKERHET – LIS
Myndigheter ska i sitt arbete upprätthålla säkerhet i sin informationshantering genom att tillämpa ett ledningssystem för informationssäkerhet – LIS. ArkivIT hjälper er möta detta krav genom att ta fram ett standardiserat, strukturerat och mätbart arbetssätt som säkerställer att rätt information finns tillgänglig för rätt personer när den behövs, samt att känslig information skyddas på rätt sätt.