Webbaserade e-tjänster

System för att tillgängliggöra tjänster på elektronisk väg, t ex via dator eller mobiltelefon.