Webbaserade e-tjänster

System för att tillgängliggöra tjänster på elektronisk väg, t ex via dator eller mobiltelefon.

ADVENIS

Behovet av att förse nyanlända invandrare med utbildning inom samhällsoriente...

BOKA

Administration av en fordonsflotta kräver planering, kontroll och uppföljning...