Meddelandeväxel

Kommunikationsmetod med vilken meddelanden sänds mellan olika kanaler på vägen till målet.

Kontakta Chas Visual Management för mera information på kammarkollegiet@chas.se.