E-Arkiv

System som stödjer långtidsbevarande och hantering av digital information.

ArkivIT

Vi projektleder anslutningsarbetet, gör kravinsamling, analys och information...

Dex

Med DEX som komplement kopplas fler sökvägar ihop för att kunna hitta ett spe...

e-Arkiv

e-Arkiv hanterar idag policys rörande bevarandeplaner för Högskolans system.

W3D3

Med W3D3 skapas ordning och reda bland dokument, ärenden och handlingar och m...