Spridning- och hämtningssystem

System för säkert, pålitligt och standardiserat utbyte av information mellan offentliga organisationer.