Ärendehantering

System som används för att stödja administration av ärenden i en organisation.

ePlan

Ärendeplaneringen är en egen systemmodul inom PACT-familjen som är beroende a...

Evolution

Informations- och dokumenthanteringssystemet Evolution är en ECM-lösning med ...

iipax one

Ida Infront har tagit fram en helt ny produkt, iipax one. Produkten iipax one...