NetRelations referenser

NetRelations referenser

Kommunförbundet Stockholms Län – Ett användarcentrerat intranät med fokus på medarbetarengagemang.
Mariestads kommun – Kostnadseffektiv intranätlösning byggt på NetRelations ramverk.
Trelleborgs kommun – En responsiv webbplats med fokus på användarvänlighet och integrationer.
Göteborgs Stad – Samlat gränssnittsansvar för webb- och e-tjänster på webbplats och intranät.
Nacka kommun – Webbplats och intranät i en öppen och gemensam lösning.

Till alla våra case!