NSS - Northern Storage Suite hos Gävle kommun (Northern)

NSS - Northern Storage Suite hos Gävle kommun (Northern)

”Efter att vi implementerat NSS kan vi nu släppa på de spärrar vi hade tidigare genom diskkvotor”, säger Per Rosshagen på Gävle kommun. ”
Nu kan vi istället möjliggöra datalagring i den omfattning våra kunder behöver och de kan själva avgöra hur mycket deras anställda får lagra och vad det kostar utan att IT-avdelningen bromsar och ses som besvärlig. Nu är hela organisationen delaktig i lagringshanteringen genom att varje förvaltning tar ansvar för sitt egna data och det kommer på sikt inte bara leda till lägre tillväxttakt utan även att rätt data sparas.”

Vill du ha mera information? Se vår broschyr!